ReadyPlanet.com
dot
ความเป็นมา

ประกายความคิด

ริเริ่มโครงการเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 เจ้าของโครงการมีความคิดที่จะสร้างบ้านทรงไทยสักหลัง เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณของไทย จึงได้ทำการเสาะแสวงหาบ้านทรงไทยสมัยเก่า เพื่อรื้อถอนและนำมาปลูกสร้างใหม่ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปรากฏว่าไม่ได้บ้านทรงไทยในฝัน เนื่องจากคุณภาพ ของวัสดุ (ไม้)  ซึ่งเป็นไม้เก่าเมื่อรื้อถอนและนำมาปลูกสร้างใหม่ ก็จะได้ไม้ที่มีตำหนิ และความบางของไม้ กล่าวคือ ต้องนำไม้เก่ามาปรับปรุงแต่ง โดยการไส จึงทำให้ไม้บางลงไปอีก อีกทั้งต้องจ่ายค่าแรงถึง 3 ครั้ง คือทั้งจ้างรื้อถอน และนำมาปลูกสร้างใหม่ซึ่งทำให้ราคาของบ้านทรงไทยมีราคาสูงโดยไม่มีความจำเป็น
 ฉะนั้น ความคิดที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะได้บ้านทรงไทยที่มีคุณภาพและราคาที่เอื้อมถึงได้สักหลังไว้เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรม ให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอดกาล จึงได้บังเกิดขึ้นดังนี้

 1. ปลูกสร้างโดยไม้ที่ไม่มีตำหนิมีความหนา และคุณภาพเยี่ยม
 2. เสียค่าแรงงาน จ่ายเพียงครั้งเดียว
 3. ราคามีเหตุมีผล
 4. บริการหลังการขายที่ดี

 จุดเด่น

 1.  ความคิดของบรรพบุรุษไทย หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
 2. เหมาะสมกับภูมิประเทศบ้านเรา
 3. "มีอุดมการณ์" สร้างบ้านและปลูกจิตสำนึกด้วย "ใจเขาใจเรา"
 4. ควบคุมงบประมาณ เวลา วัสดุ ฝีมือ รูปแบบภายใน  สัญญาระบุเงื่อนไขชัดเจน
   4.1 ราคา 4.2 แบบบ้านมีพิมพ์เขียว 4.3 เวลาเริ่มก่อสร้างถึงวันสิ้นสุดสัญญา 4.4 วัสดุ
    4.4.1 ชนิดไม้ ไม้สัก , แดง , เต็ง , ประดู่ , ตะแบง 4.4.2 ขนาดไม้ ตั้ง 6" x 2" , คาน 8", 10" x 2" 4.4.3 จำนวนไม้ โครงสร้าง ไม้ตั้ง , ไม้คาน
   4.5 การชำระเงินแบ่งเป็นงวดงาน
 5. ประสบการณ์
   5.1 เป็นช่างเฉพาะทางโดยเป็นช่างไม้ 5.2 ช่างทุกชุดมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี 5.3 ช่างเป็นคนล้านนาและปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่เกิด
 6. บริษัทเราไม่ใช้บริษัทผู้ค้าคนกลาง
 7. บ้านของบริษัทไม่ใช่บ้านน็อคดาวน์ แต่เป็นการสร้างบ้านใหม่บนเนื้อที่ของลูกค้า
   7.1 ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ตรวจสอบวัสดุได้ 7.2 ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม และวิศวะกรรม 7.3 ตรวจสอบการก่อสร้างได้ตามสัญญา
 8. ข้อแตกต่างระหว่างบ้านน็อคดาวน์กับบ้านสร้างใหม่

บ้านน็อคดาวน์

บ้านสร้างใหม่

1. ไม่สามารถตรวจสอบชนิดไม้ได้

2. เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้งในการ สร้าง,รื้อ,ประกอบ

3. ไม่สามารถตรวจสอบ ดิ่ง, ฉากได้  จะทำให้มีปัญหาบริเวณจริงที่สูง - ต่ำไม่เท่ากัน บังคับประกอบสำเร็จรูป

4. เงื่อนไขการชำระเงินเสียเปรียบคนขาย

5. เสียเวลามากเพราะต้องสร้าง , รื้อ , ประกอบ ทำให้ไม้ชำรุด

1. ตรวจสอบชนิดไม้ได้

2. เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเมื่อสร้าง

3. ตรวจสอบ ดิ่ง,ฉาก ได้เพราะพื้นที่บริเวณก่อสร้างสูง-ต่ำไม่เท่ากัน

4. ชำระเงินตามงวดงาน

5. เสียเวลาน้อยเพราะสร้างครั้งเดียว ไม้ไม่ชำรุด

     
      
      

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด
99/519 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02-982-5344, 083-256-3549, 083-273-6161 แฟกซ์ 02-982-6201 www.facebook.com/บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ