ReadyPlanet.com
dot
แผนที่-กิจกรรมเพื่อสังคม

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ปตอ.1

   

 

 

                                                                    

               มอบข้าวสารให้ผู้สูงอายุ

   

   

   

               มอบข้าวสารให้ผู้พิการ

   

   

   

                                               มอบอุปกรณ์กีฬามวย  ปตอ.พัน.6

                                                       

       มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ปตอ.1 ครั้งที่ 7

        

    

                                                                          

                                                                          

         มอบกรมธรรม์ให้ ตำรวจจราจร สน.ทุ่งสองห้อง

    

                                                     มอบข้าวสารให้ผู้สูงอายุ เขตหลักสี่

    

    

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด
99/519 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02-982-5344, 083-256-3549, 083-273-6161 แฟกซ์ 02-982-6201 www.facebook.com/บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ